Linka 1188

Jsme unikátní a jediná informační a asistenční služba svého druhu v rámci ČR. Odbavíme přes 5 milionů hovorů ročně.

Satelite_icon

Linka 1188

Neztrácejte čas hledáním. Hledáme za vás.

Volejte 1188.

Clipper_icon

Zodpovíme každý dotaz

Operátoři zodpoví téměř jakýkoliv dotaz a pomáhají řešit stále složitější situace.

Clock_icon

24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Linka 1188 je dostupná v ČR z jakéhokoliv telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Satelite_icon

Telefon i internet

Naše služby mohou klienti využívat nejen na telefonní lince 1188, ale i na internetu.

 

O lince 1188

Jsme unikátní a jediná informační a asistenční služba svého druhu v rámci ČR. Číslo 1188 je dostupné z mobilu i pevné linky bez ohledu na poskytovatele telefonních služeb, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Stačí tedy jen vytočit telefonní číslo 1188 a položit otázku. Operátor najde co nejrychleji relevantní odpověď, kterou vám nadiktuje, a případně také zdarma zašle SMS zprávou.

Zodpovíme téměř jakýkoliv dotaz

 • Dohledáme téměř jakýkoliv kontakt na firmu, osobu, službu, restauraci nebo úřad.
 • Vyhledáme dopravní spojení, zjistíme aktuální dopravní situaci a pomůžeme vám s navigací po telefonu, když ztratíte cestu.
 • Zajistíme službu Taxi po celé Praze. A díky naší prověřené databázi čítající cca 1 200 kontaktů na taxi služby v ČR vám najdeme vhodný odvoz kdykoli a odkudkoli přesně podle potřeb volajícího.
 • Nabízíme službu buzení po telefonu. Obáváte se, že by vás váš budík nemusel vzbudit nebo ho nemáte zrovna po ruce? Řekněte nám,
  v kolik hodin potřebujete probudit a my vám zavoláme ve smluvený čas.
 • Zjistíme vám aktuální sportovní výsledky.
 • Najdeme vám program kin, divadel a dalších kulturních akcí.
 • Pošleme k vám prověřeného řemeslníka.
 • Předáme vám kontakt na vhodnou odtahovou službu.

 

Ceník volání na 1188

Ceny jsou platné od 20. 10. 2015.

Telefónica 02
Mobilní volání (předplacená služba i paušál), O2 pevná linka, Veřejné telefonní automaty bez DPH s DPH
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 28,84 Kč 34,90 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 28,84 Kč 34,90 Kč
Zaslání SMS zdarma
Způsob účtování po 1. minutě po minutách
T-Mobile
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 28,02 Kč 33,90 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 28,02 Kč 33,90 Kč
Zaslání SMS zdarma
Způsob účtování po 1. minutě po minutách
Vodafone
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 28,43 Kč 34,40 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 28,43 Kč 34,40 Kč
Zaslání SMS zdarma
Způsob účtování po 1. minutě po minutách
SAZKAmobil
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 28,43 Kč 34,40 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 28,43 Kč 34,40 Kč
Zaslání SMS zdarma
Způsob účtování po 1. minutě po minutách
U:fon
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 26,36 Kč 31,90 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 26,36 Kč 31,90 Kč
Minimální délka hovoru 1 minuta
Způsob účtování po 1. minutě po minutách
Bleskmobil
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 28,84 Kč 34,90 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 28,84 Kč 34,90 Kč
Minimální délka hovoru 1 minuta
Způsob účtování po 1. minutě po minutách
Mobil.cz
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 27,27 Kč 33,00 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 27,27 Kč 33,00 Kč
Minimální délka hovoru 1 minuta
Způsob účtování po 1. minutě po vteřinách
TescoMobile
Spojení 0,00 Kč 0,00 Kč
Minutové volání s operátorem 28,84 Kč 34,90 Kč
Minutové volání při spojení na požadované číslo 28,84 Kč 34,90 Kč
Minimální délka hovoru 1 minuta
Způsob účtování po 1. minutě po minutách


Uvedené ceny zahrnují hovorné i propojovací poplatky veškerých telefonních poskytovatelů a operátorů v ČR. Ceny služeb se liší podle konkrétního poskytovatele telefonních služeb.

Doba čekání na přihlášení operátora není účtována.

 

Etický kodex společnosti

Informační linky s.r.o.
Praha 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00

IČ: 24728055

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169320

jejich zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností na základě mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci nebo obdobné smlouvy

I. Úvod

Posláním Etického kodexu společnosti Informační linky s.r.o. (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování – základní principy, které bude společnost Informační linky s.r.o. (dále jen „IL“) dodržovat při poskytování služeb svým klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s IL v rámci své podnikatelské činnosti.

Cílem kodexu je

 • zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů
 • napomáhat klientům porozumět povaze a obsahu poskytovaných služeb
 • napomáhat prosazování korektních vztahů mezi IL a klienty a zlepšovat úroveň služeb
 • podpořit rozvoj služeb na trhu

Kodex, k jehož dodržování se IL dobrovolně zavazuje, je tvořen Úvodem, základními principy chování IL, uplatňováním kodexu, stížnostmi a podněty a institucionálním zajištění.

II. Principy chování

A. Dodržování etických a právních norem

Společnost IL při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v Kodexu. Veškeré propagační materiály (letáky, brožury, internetové stránky atd.) nechává společnost IL prozkoumat profesionály v oboru a nestranným právním analytikem, zda tyto propagační materiály splňují podmínky stanovené platnými právními normami České republiky, popř. Evropské unie, a zda jsou zcela v souladu se zásadou čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy.

B. Dodržování principu rovného a nestranného jednání

Společnost IL přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.

C. Výkon činnosti s odbornou péčí

IL poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů. Zaměstnanci společnosti IL při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.

D. Průhlednost a srozumitelnost informací

IL poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

E. Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy

Společnost IL poskytuje svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností IL včetně nabízené služby.

F. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti společnost IL uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

G. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

IL dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. IL soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod.

H. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

IL zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

I. Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

IL seznamuje svého klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve společnosti IL pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.

III. Pravidla poskytování služeb a možnost ukončení hovoru

Hovor se zákazníky vede operátor podle předem stanovených pravidel. Každému zákazníkovi a jeho dotazu věnuje operátor maximální pozornost. Každý zákazník si zaslouží ze strany operátora příjemný a slušný hovor. Po skončení hovoru se operátor rozloučí způsobem odpovídajícím základním normám slušného chování.

V případě, že klientovy požadavky výrazně přesahují rámec služeb poskytovaných informační linkou 1188 a/nebo klient zároveň překračuje osobní hranice operátora (např. má na operátora zjevné či skryté sexuální nebo urážlivé narážky), může operátor linky hovor ukončit.

IV. Uplatňování kodexu

IL zveřejňuje Kodex na svých internetových stránkách a vhodným způsobem informuje své klienty o tom, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý spotřebitel, který využil služby společnosti IL, má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost v prvé řadě písemně na adrese: Informační linky s.r.o.
Novodvorská 375/23, 142 00, Praha – Kamýk nebo na e-mailové adrese: info@ilinky.cz.

IL se zavazuje každou případnou stížnost řádně prověřit a dojít společně s klientem ke smírnému řešení. IL se zavazuje vyřešit stížnost a písemné vyjádření ke stížnosti s návrhem řešení předložit klientovi.

V. Stížnosti a podněty

Pokud má klient pochybnosti o souladu chování společnosti Informační linky s.r.o. s ustanovením Kodexu, může podat  podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu jejího chování s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou odpovědnou osobu, tj. výkonného ředitele společnosti.

VI. Dodržování etického kodexu

Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno oddělením vnitřní kontroly společnosti Informační linky s.r.o., které se bude zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování Kodexu.

IL bude průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací.

Při porušení Kodexu přijímá IL vůči svým zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy (např. morální, finanční povahy). Následky porušení Kodexu ze strany externích spolupracovníků jsou řešeny v souladu s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi společností IL a externím spolupracovníkem a vyplývají rovněž z právních předpisů o náhradě škody apod. Tento Kodex nabývá platnosti dnem jeho přijetí statutárním orgánem společnosti – představenstvem.

Pro zaměstnance společnosti nabývá tento kodex účinnosti dnem uvedeným v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Pro externí spolupracovníky společnosti nabývá účinnosti v souladu s aktualizací všeobecných obchodních podmínek podle příslušných smluvních ujednání nebo podepsání dodatku příslušné smlouvy.

 

V Praze dne 10. 4. 2013
Informační linky s.r.o. 

 

Kontakty

Bezplatná linka: 800 80 1188

E-mail: info@1188.cz

Korespondenční adresa:

Informační linky s.r.o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Reklamace

Volejte ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod. na bezplatnou linku 800 80 1188 nebo pište na info@ilinky.cz.

 

Komunikace s klientem formou SMS
Jelikož společnost Informační linky, s. r. o. „získala“ od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (tím je míněno telefonní číslo) v souvislosti s prodejem služby, může tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Informačních linek, s. r. o. odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy.
Klient může zdarma odhlásit zasílání těchto SMS zpráv e-mailem: info@1188.cz nebo na bezplatném telefonním čísle 800 80 1188 (ve všední dny od 8 do 16 hodin).